Hoe komt het dat zoveel mensen de maatregelen nog accepteren? – Daniël van Deutekom met Fiona Zwart

Daniël van Deutekom (24) is een christelijke influencer die zich afvraagt waarom de maatregelen nog geaccepteerd worden terwijl grondrechten steeds meer worden ingeperkt. Toen het zangverbod in kerken en geloofsgemeenschappen werd afgekondigd, was voor Daniël de grens bereikt. Hij sprak zich uit in een emotionele video op social media waarmee hij christenen vroeg om een streep in het zand te trekken en op te komen voor hun rechten.

In dit gesprek gaat Fiona Zwart met Daniël in op onderwerpen als:

– Waarom is het (juist als christen) zo belangrijk om niet alleen maar volgzaam te zijn maar juist op onderzoek uit te gaan?
– Welke functie hebben kerken in onze maatschappij?
– Wat kunnen Nederlandse christenen leren van Amerikaanse christenen?
– Waarom is het zo belangrijk dat mensen weer meer gaan voelen?
– Wat wil Daniël bereiken met zijn actie ‘Laat ons Aanbidden’?
– Waarom is woede eigenlijk een verkapte vorm van liefde?